Şartname

8.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

 

 

 1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ

“8.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI”

 

 1. YARIŞMA HAKKINDA

“8.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”, “Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği(UTİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C.Ekonomi Bakanlığı” desteği ile düzenlenen ev tekstili ürünlerine yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

 

 1. YARIŞMANIN AMACI
 • Türkiye’yi ev tekstili alanında öncü olduğu uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek düzeyde temsil edecek tasarımcıları teşvik etmek ve desteklemek, beraberinde sektörün rekabet gücünü arttırmak,
 • Ev Tekstili sektöründe özgün ve yenilikçi tasarımlar ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
 • Türkiye ev tekstili sektöründe motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak,
 • Ev tekstili sektörüne yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak,
 • 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi,
 • Ar-Ge ve tasarım konularında yeterli birikimin oluşturulması,
 • İhracatta katma değerin artırılması,
 • Yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,
 • Ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulmasıdır.

 

 1. YARIŞMANIN BAŞVURU KOŞULLARI
 • Yarışmaya güzel sanatlar ile sanat ve tasarım fakültelerinin tekstil ve tekstil ile ilişkili lisans ve yüksek lisans programları ile mühendislik ve mimarlık fakültelerinin tekstil mühendisliği, grafik tasarım, endüstriyel tasarım, mimarlık bölümleri lisans ve yüksek lisans öğrencileri, ayrıca 2 yıllık tekstil ön lisans programlarında okuyan öğrenciler katılabilirler.
 • Yukarıda belirtilen bölümlerin dışında eğitim gören öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Sadece T.C. vatandaşı olan öğrenciler katılabilir.
 • Yarışmacı aynı projesi ile hem UTİB Tasarım Yarışması hem de UTİB Proje Pazarına başvuramaz. Tasarım Yarışmasına katılım gösteren proje sahibi aynı projesi ile proje pazarına başvuru yaptığı takdirde, iki başvurusu da geçersiz sayılır.
 • Yarışmaya katılan her projede özgün olma şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

 

 1. YARIŞMANIN KAPSAMI

“8.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”nda ilan edilen tema kapsamında, yarışmada toplam üç olmak üzere 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük derecelerinde ödül verilmektedir.

“8.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” sadece öğrenci katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

 

 1. YARIŞMANIN ANA TEMASI

Göç, doğanın bir parçası ve değişen mevsimlerin ritminin bir gerekliliğidir. Kuşlar binlerce kilometre öteden, dağ ve okyanusları aşıp yaşam alanlarını değiştirirler.  İnsanlar da tıpkı göç eden diğer canlılar gibi tarih boyunca hareket etmişlerdir. Bu yüzden tüm kültürler, diller ve genler karışmıştır.

Farklı kültürler ve ırklar  buluştuğunda sanatları da harmanlanmış olur. Hareket halindeyken yaşananlar, kullanılan tekstil ürünlerine de yansır. Böylece toplumlar göç sırasında yaşadıklarını kumaşlarındaki renkler ve desenlerle gittikleri yerlere götürürler.

8.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışmasında katılımcılardan; ev tekstili ürünlerinin, göç temasından ilham alarak melez kültürel imgeleri, renkleri ve materyalleri içeren, gündelik yaşama uygun deneyim ve formlar eşliğinde iç mekan tekstil ürünleri tasarlamaları beklenmektedir.

 

 1. YARIŞMA KATEGORİ İÇERİĞİ

Ürün Tasarımı: Perdelik kumaş, perde sistemleri, koltuk, döşemelik kumaş, gölgelik, banyo tekstili, yatak odası tekstili, duvar tekstili gibi ev tekstili ürünlerinden yola çıkarak farklı ihtiyaçları cevap verebilecek estetik ve fonksiyonel nitelikleri üstün olan ürün ve/ya da ürünleri kapsamaktadır. Yarışmanın ana temasına uygun olarak belirlenen bir tema ile tasarlanacak ürün ve/veya ürünler kurgulanan bir yaşam alanı içerisinde çizim veya maket çeklinde sunulmalıdır.

 

 1. BAŞVURU AŞAMALARI

Yarışmacıların projeleri ön eleme/online başvuru, atölye çalışmaları ve final elemesi olmak üzere üç aşamalı olarak değerlendirilecektir;

 

1.Aşama: Ön Eleme/Online Başvuru

Yarışmacılar; bir tema başlığı, ilham kaynağı görsellerini içeren; renk, biçim ve doku olarak fikrini anlatan ve tasarımı en iyi şekilde ifade eden görsel, çizim veya uygun anlatım biçimlerinin beraberinde kullanım alanı önerilerinin de bulunduğu 50×70 ölçülerinde dijital bir pafta hazırlamalıdır. Proje paftası ile ilgili birden fazla pafta görseli yüklenecek ise tek PDF dosyası haline getirilip yüklenmesi gerekmektedir. Bu pafta; PDF formatında, çözünürlüğü 300 dpi, 24 bit renk derinliğine sahip olmalı, boyut olarak 7Mb geçmemesi ve yarışmanın web sitesinde bulunan “online başvuru” bölümüne talep edilen şartlara uygun olarak göndermelidir.

 

Görselleri ile birlikte ürünlerinin adını (30 karakter, boşluklar dâhil), ürünlerin kısa ve açıklayıcı sloganı (200 karakter boşluklar dâhil), ana temaya yaklaşım ve fikirlerini anlatan metni sisteme girmeleri gerekmektedir (1500 karakter boşluklar dâhil). Paftanın sol üst köşesinde sistem tarafından yarışmacıya iletilen 3 harf ve 2 rakamdan oluşan rumuz yer almalıdır.

 

Eserini yükleyen her bir tasarımcı, başvurusunu doğru ve eksiksiz olarak tamamladığını belirten onay teyidini sistem tarafından kendisine gönderilen mail ile birlikte ekranda görecektir.

Ön eleme online olarak yapılan başvurularla gerçekleştirilecektir. Final değerlendirmesinde online başvurusu olmayan adayın eseri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İlk aşamayı geçen 10 yarışmacının ad ve soyadları etkinliğin web sitesinde yayınlanacak ve başvuru formunda bildirdikleri mail adreslerine kendilerine ikinci aşama olan atölye çalışmalarına katılmaya hak kazandıklarına dair bilgi maili gönderilecektir.

 

2.Aşama: Atölye Çalışmaları

Final hakkı kazanan öğrencilere, projelerini geliştirebilmeleri, mesleki gelişimlerine katkı sağlamaları amacıyla bir atölye çalışması düzenlenecektir.

Buna istinaden, online olarak yapılan başvurular arasından jüri tarafından ön eleme yapılarak atölye çalışmalarına kalacak 10 kişi ile 5 günlük atölye çalışması yapılacaktır. Atölye çalışmalarına katılan 10 kişi, üçüncü aşama olan final elemeye kalacak eserlerinin prototiplerinin üretimini mentör ve moderatör eşliğinde yapacaklardır. Prototiplendirme için gerekli araç ve gereçler atölye çalışmaları kapsamında sağlanacaktır.

 

3.Aşama: Final Eleme

Final eleme jürisi, atölye çalışmalarına katılmaya hak kazanan 10 yarışmacının çalışmalarını, değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanacak ilk üç finalisti belirleyecektir.

Final eleme; ürün paftası, atölye çalışmaları sırasından üretilen prototiplerin sunumu ve finalist mülakatı ile jüri değerlendirme toplantısı şeklinde gerçekleştirilecektir. Juri toplantısı yeri ve program akışı için 10 finalist bilgilendirilecektir.

 

Proje Paftası

Online başvuru aşamasında fotoğrafları sisteme yüklenen paftalar; 50×70 boyutundaki bu proje paftası içerisinde 2 boyutlu anlatım yöntemleri ile ilham kaynaklarını ifade eden görsellerin; tasarımın renk, biçim ve doku ile estetik özelliklerinin sergilendiği çizimlerin, yüzey tasarımlarının veya doku önerilerinin; ürün veya ürünlerin boyutlarını ve teknik özelliklerini ifade eden detaylı anlatımların, üretim biçimi ve malzeme önerilerinin yer alması gerekmektedir.

 

 1. GENEL AÇIKLAMALAR
 • Yarışmaya katılacak eser sahipleri ön eleme aşaması için 17 Mart 2018 tarihine kadar web sitesi üzerinden talep edilen şartlara uygun olarak online başvuru yapmalıdır.
 • Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz ve kategori dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
 • Online ön elemede yüklenecek olan pafta üzerinde rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkartılabilir. Paftanın sol üst köşesinde sistem tarafından yarışmacıya iletilen 3 harf ve 2 rakamdan oluşan rumuz yer almalıdır.
 • Yarışmaya katılan projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen tasarımın özgün olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Yarışma ekip katılımlarına açık değildir, şartnamede belirtilen bireysel başvuru koşullarının tümü sağlamalıdır.
 • Yarışmaya katılımda, yarışmacılardan özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi beklenmektedir.
 • Juri ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak olup, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına ödül töreninden itibaren 1 ay içinde yatırılacaktır. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın); yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
 • Jüri üyeleri, UTİB tarafından oluşturulacak olup, UTİB zorunlu hallerde jüri değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
 • UTİB, eleme ve ödül töreni tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
 • UTİB, online eleme için son başvuru tarihini ve yarışma takviminde yer alan tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 1. ONLINE ÖN ELEMEDE YÜKLENMESİ GEREKENLER

Yarışma başvuruları online olarak internet üzerinden yapılacaktır. Projelerin sahiplerinin, başvuru sırasına aşağıdaki belgeleri online sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 • Tasarım Yarışması Fotoğraflı&Islak İmzalı Taahhütname/Başvuru Formunun (Şartname ekinde yer alan) (taratılarak yüklenecektir),
 • Okuduğu okuldan alınan ıslak imzalı kaşeli Öğrenci Belgesi (taratılarak yüklenecektir),
 • Fotoğraflı özgeçmiş (taratılarak yüklenecektir),
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (taratılarak yüklenecektir),
 • Proje Bilgileri (Proje Bilgileri, amacı, özeti, görselleri vb.) (taratılarak yüklenecektir).

Projelerin sahiplerinin, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme girmeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sisteme yüklenen tüm evrakların asılları (ıslak imzalı ve elle doldurulmuş halde) bildirilen yarışmacı tarafından tamamlanarak, sistem son başvuru tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, Yarışma Sekretaryasına kargo ile iletilecektir. Projeye ilişkin özet, görsel vb. CD ye kaydedilerek iletilmelidir. UTİB gerekli olabilecek diğer belge ve bilgileri isteyebilir.

Online başvuruyu süresi içinde yapmayanların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir. Online başvuruyu süresi içinde yapmakla birlikte gerekli evrakları Yarışma Sekretarya adresine göndermeyenlerin ödül kazanmaları durumunda proje sahibinin katılım şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolü neticesinde ödülün verilmesinin uygunluğu kararı UTİB’e aittir. Ödül kazanan proje sahibi gerekli evrakları göndermez ise ödüle ilişkin ödeme yapılmayacaktır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Aksi durumda kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Birliğimiz sorumlu değildir.

 

 1. DEĞERLENDİRME ESASLARI 
 • Ana temaya yaklaşım ve yarışmacının tema başlığının uygunluğu,
 • Kavramsal yaklaşım düzeyi,
 • Tasarımın özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi,
 • Projenin fikir, çizim, ifade biçimi ve malzeme özellikleriyle ayırt edici nitelikleri,
 • Tasarımların uygulanabilirlik düzeyi,
 • Tasarımların, kullanım alanı önerilerine uygunluğu,
 • Tasarımların niteliği ve kalitesi ile katma değer yaratıp yaratamayacağı.

 

 1. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Kazananların isimleri web sitesinde duyurulacak, dereceleri ödül töreninde açıklanacaktır.

 

 1. ÖDÜLLER

Ev Tekstili Tasarım Yarışması için yukarıda belirlenen katılımlarda başarılı bulunan projelerin dereceleri ödül töreninde açıklanacak, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz ve tam olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına, iş bu şartnamede belirtilen haller ve ödülün herhangi bir sebeple iptal edilmesi hali saklı kalmak kaydıyla, ödül töreninden itibaren 1 (bir) ay içinde yarışmacıya banka havalesi ile yatırılacaktır.

 

Birinci İkinci Üçüncü
10.000 TL 7.500 TL 5.000 TL
TOPLAM: 22.500 TL

 

Ödüle ilişkin T.C.Kanunlarına göre vergi doğması halinde, söz konusu vergi giderleri katılımcıya aittir

 

Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, (tasarımları ödül alsın ya da almasın) yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

 

Yurt Dışı Tasarım Bursu

2008 / 2 Tasarım desteği kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmekte olan yurt dışı okullarda tasarım bursu için yarışma bitiminden itibaren dereceye giren tasarımcıların başvuruları için bilgilendirme ayrıca yapılacak olup, talep edilen evraklar 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C.Ekonomi Bakanlığı’na gönderilecektir.

2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde proje sahibi en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde karşılanacaktır.

 • Anılan seçim işlemine yönelik  nihai kararı verecek merci T.C.Ekonomi Bakanlığıdır.
 • Seçilecek tasarımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.
 • C. vatandaşı olma şartı aranmaktadır.
 • Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen tasarımcıların ödül töreni bitiminden itibaren en geç 2 yıl içinde başvuruda bulunmuş ve dosyasının incelenerek Bakanlığa iletilmiş olması gerekmektedir.
 • Burstan faydalanacak proje sahiplerinden, UTİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum, rapor vb. talep edilebilecektir.

 

       14.YARIŞMA TAKVİMİ 

Yarışmanın İlanı: 22 Aralık 2017

Online ortamda kayıtların başlaması: 15 Ocak 2018

Online ortamda kayıtların sona ermesi: 17 Mart 2018

Online Jüri Değerlendirmeleri: 26 Mart-02 Nisan 2018

Online/Ön Elemeyi Geçenlerin Duyurusu: 11 Nisan 2018

Atölye Çalışmaları: 16-20 Nisan 2018

Final Eleme/Ödül Jürisi Toplantı Tarihi: 20 Nisan 2018

Ödül Töreni Tarihi, Yeri: Eylül veya Ekim 2018 (TİM Tasarım Haftası)

Yarışma takviminde bir değişiklik olması halinde etkinlik web sayfasından ve sosyal medya sayfalarından duyurusu yapılır.

UTİB yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Birlik sisteme yüklenmiş olan projelerin her hangi bir yerde kullanılmayacağını taahhüt eder.

 

 1. JÜRİ ÜYELERİ

Jüri üyeleri, UTİB tarafından oluşturulmuştur. UTİB zorunlu hallerde jüri isimlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik web sayfasından duyurulur.

Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

Birlik personeli, görevden çekilmiş olsalar bile jüri  üyeleri ve jüri üyelerinin 3. Dereceye kadar yakınları ile çalıştığı kurumlardan  kişiler yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.

 

2018 ETTY ASİL JURİ LİSTESİ
S.NO İSİM UNVAN
1 İbrahim Burkay Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
2 Aslı Türkün Karaçor Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yarışma Komitesi  Başkanı
3 Pınar Taşdelen Engin Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yarışma Komitesi  Başkanı
4 Osman Nuri Canik Elvin Tekstil – UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
5 Faruk Malhan İstanbul Tasarım Vakfı Koleksiyon Grubu Başkanı
6 Cansu Ocak Güleser Tekstil
7 Müjde Abdiş Güçlü Tekstil Tasarımcısı, WGSN Türkiye ve Orta Doğu Bölge Müdürü
8 Canan Şahbaz Karaca Home Collectıon Tekstil San.Tic. A.Ş. Textile Designer
9 Esen Es Mimar
10 Atıl Kutoğlu Modacı
11 Aylin Şener Orbis Vista Patent & Marka Vekili
Kurucu Ortak
12 Prof.Dilek Alpan Mirmar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
13 Prof.Dr.Nesrin Önlü Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü
14 Prof.İdil Akbostancı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü
15 Doç.Dr.Yasemin Kavuşturan Uludağ Üniversitesi -Tekstil Mühendisliği Bölümü
16 Arzu Kaprol Tasarımcı
17 Billur Saatçi Blogger/IG Influencer
18 Merve Özkaynak Youtuber/IG Influencer
19 Fulya Bozkurt Marie Claire Maison ve Instyle Home GYY

 

2018 ETTY YEDEK JURİ LİSTESİ
S.NO İSİM UNVAN
1 Burcu Noyan Erdebil Berteks Tekstil San.ve Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi

 

 1. MODERATÖR

Moderatör, jüri üyeleri ile yarışmacılar arasındaki iletişimi ve bilgi alışverişini (yarışmacılardan soru alınması, jüri cevaplarının yayınlanması, jüri üyeleri ile yarışmacılar arasında koordinasyonu sağlayan, tüm süreci kontrol eden vb.) sağlayarak, başvuruları teslim alan, düzenleyen ve jüri değerlendirilmesine sunulmasını sağlayan bağımsız danışmandır.

 

S.NO İSİM UNVAN
1 Elif Sezgin Tekstil Ürünleri Tasarımcısı

 

 1. FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ
 • Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Proje konusu eserin vb. daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler vb. Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser vb. daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Juri tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar vb. değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın vb. kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri ve Organizatör sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.
 • İlk 3 dereceye giren tasarımlar UTİB Yarışma Sekretaryasının arşivinde muhafaza edilir, yarışmacılar UTİB’ in söz konusu tasarımları sergileme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.
 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarım sunumları diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır.
 • Tasarım Yarışmasında yer alacak tasarımlar hakkında üçüncü şahıslar tarafından fikri ve sınai hak ihlali nedeniyle UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatör aleyhine yöneltilebilecek sorular, iddialar, ihtarlar, açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler Tasarım Yarışması’na başvuruda bulunmuş kişi tarafından müteselsilen üstlenilecektir. Bu konuda Tasarım Yarışması’nı düzenleyen UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Tasarım Yarışması başvurusu gerçekleştirilen tasarımı yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya buluş sahibi adına sergilemek hakkına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Tasarım Yarışması Başvurusunu gerçekleştiren/gerçekleştirenlerin, tasarımlarının fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde UTİB’in işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği UTİB’e derhal bildirmeleri zorunludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar proje başvurusunun gerçekleştiren/gerçekleştirenlere rücu edilir.
 • Tasarım Yarışması Başvurusu gerçekleştiren/gerçekleştirenler tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya katılan tüm kişiler, EK1.Taahhütname/Başvuru Formu ile (şartname ekinde yer alan) katılım sırasında katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve tüm koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
 • Taahhütnamenin/Başvuru Formunun kişi tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve UTİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında UTİB, TİM ve Ekonomi Bakanlığı ve Jüri’den hiçbir talepte bulunamazlar.
 • 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Caddesi No:115 Yenimahalle (06560) Ankara adresine başvurabilirler.
 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek, yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Yarışmaya sunulan eserler, ödül töreni yapıldıktan sonra 15 iş günü içerisinde bizzat yarışma başvurusunda bulunan ya da noter onaylı vekalet verdiği kişi tarafından Yarışma Sekretaryasına yapılacak yazılı talep çerçevesinde geri alınabilir. UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatör bu süre içinde geri alınmayan eserleri saklamakla yükümlü değildir ve bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez. 15 iş günü sonrasında gelen iade talepleri değerlendirilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden UTİB, TİM ve Ekonomi Bakanlığı üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle UTİB, TİM ve Ekonomi Bakanlığı’nın ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.
 • Yarışmada dereceye giren projelerden bu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları devir almak isteyenlerin, Uludağ İhracatçı Birliğinden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.Tasarımların fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün herhangi bir sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen UTİB, TİM ve Ekonomi Bakanlığı üyeleri ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, UTİB, TİM ve Ekonomi Bakanlığı üyelerinin önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.
 • Serbestçe belirlenen ve UTİB, TİM ve Ekonomi Bakanlığı üyeleri tarafından fiyat yüksekliği sebebiyle kabul edilemeyen eserlerin üçüncü kişiye devrine engel olunmaz. Üçüncü kişiye devirde, fiyatın yükseltilmesi veya şartnamenin hükmünün geçersiz kalınması için muvazaa yapılmış olursa UTİB, TİM ve Ekonomi Bakanlığı üyesinin bundan dolayı zedelenen haklarını talep etme hakları vardır.
 • Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini lisans veya devir alanlardan istemek haklarını yarışmacılar ilgili mevzuata göre kendileri takip edecektir.
 • UTİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan seçilen eserinin UTİB’e süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için UTİB’e tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
 • UTİB yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, UTİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, yarışmacı ödül dışında herhangi bir telif hakkı ya da başkaca ücret talep edemeyecektir. Hangi tasarımların bu çalışmada yer alacağı yada almayacağı UTİB’in takdirindedir.
 • Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar UTİB, TİM, Ekonomi Bakanlığı, Jüriyi ve Organizatörü bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.
 • Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C.Kanunlarına göre vergi doğması halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.
 • Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir.Projelerin ödüle layık görülmemesi durumunda dilerse bir kategorideki boş kalan dereceyi aynı veya farklı kategorilerdeki dereceler arasında paylaştırabilir veya ödül kademelerinden herhangi biri veya hepsini boş bırakabilir.
 • Yarışmayı açan kuruluşun ve herhangi bir çalışanının ve jüri üyelerinin yakınları ile çalıştığı kurumlardan herhangi bir kişi yarışmaya katılamaz.
 • Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar. UTİB şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik yapıldığı takdirde, web sayfasında ve sosyal medya sayfalarında yayınlanır ve yarışmaya katılanlar güncel şartnamede yazan koşullar ile sorumlu olurlar.
 • İş bu şartnameden kaynaklanan veya şartnameyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri İstanbul / Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçedir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır.

 

 1. DİĞER HUSUSLAR:

Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.

UTİB gerekli görünen hallerde yarışmacılardan başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin asıllarını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir.

UTİB, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, yarışmacılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.

Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. UTİB, TİM, Ekonomi Bakanlığı ve/veya Jüri, kesinleşmiş yargı kararlarına dayanmayan iddiaları dikkate almak zorunda değildir.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin düzenlediği “Türkiye Tasarım Haftası” etkinliklerinde UTİB’in sergilenmeye değer bulduğu projeleri temsil etmek üzere proje sahipleri söz konusu organizasyona davet edilebilir.

 

 

                                                                                              

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

İletişim Bilgileri

Proje Uygulama Şubesi

+90 224 219 10 00 (Dahili 1605)

soyern@uib.org.tr

 

 

 

Yarışma Sekretaryası ve Belge Gönderim Adresi

İletişim Bilgileri

AFK İletişim Danışmanlık LTD ŞTİ

Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sokak

Bimar Plaza Kat:4 Daire:14 No:38

Beşiktaş 4394 İstanbul/TÜRKİYE

 

Phone:  +90 212 288 62 55

Fax:       +90 212 288 44 58

Mobile: +90 539 523 40 85

E-mail:  yarisma@outwork.com.tr

Web: www.outwork.com.tr

 

www.evtekstiliyarismasi.com

uludag@uib.org.tr

 

Online Ön eleme sırasında karşılaşabileceğiniz

teknik sorunlar için: 0850 228 93 73

 

 

 

EK1. TAAHHÜTNAME

 

İmza:

FOTOĞRAF

RUMUZ :

__________________________________________________________________________

 1. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından ulusal düzeyde düzenlenen “8. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” şartnamesinde belirtilen şartları dikkatle okuduğumu, katılım yükümlülüklerine uyduğumu ve yarışma şartlarını tümüyle kabul ettiğimi, tasarımın daha önce ticarileşmediğini ve fikri mülkiyet haklarının tarafıma ait olduğunu, etkinlik sonrası sanayi ortaklığına ve işbirliğine yönelik UTİB tarafından yapılan anketlere 5 yıl süreyle düzenli olarak cevap vereceğimi, vereceğim bilgilerin doğruluğunu, projemin sergilenmesine, herhangi bir amaçla umuma açık hale getirilmesine, katalogda basılmasına, dağıtılmasına, poster sunumlarının bastırılmasına ve sergilenmesine, sözlü sunum ve proje önerilerimin kitap haline getirilmesine, power point sunumlarımın cd haline getirilmesine ve dağıtılmasına muvafakat verdiğimi ve bu hususlar ile ilgili olarak ücret talep etmeyeceğimi bu belge ile beyan ediyorum.

 

Yarışmaya Katılım Sağlamak Üzere göndermiş olduğum “……………………………………” adlı proje şahsıma ait özgün bir çalışmanın nihai eseri olup, tüm yasal hakları şahsıma aittir. Diğer taraftan; aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda ise; tüm yasal çerçevede oluşacak sorumlulukların da şahsıma ait olduğunu bu belge ile kabul ederim.

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı                                         :

Doğum Tarihi ve Yeri                        :

T.C. Kimlik No                                        :

Öğrenim Gördüğü Üniversite/Bölüm      :

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ                                 

Adres                                                 :

E-posta                                                            :

Telefon                                                           :

GSM                                                  :

Faks                                                   :

 

BANKA BİLGİLERİ

(Ödüle hak kazanılması halinde ödül tutarının yatırılması istenen banka bilgileri)

Hesap sahibinin adı                            :

Banka adı                                           :

Şube adı                                             :

Şube kodu                                          :

Hesap No                                                  :

Iban No                                                           :

 

İmza                                                   :

 

Tarih                                                  :