Şartname

 7.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

YARIŞMA HAKKINDA

“7. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği işbirliği ile düzenlenen ev tekstili ürünlerine yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

 

YARIŞMANIN AMACI

 • Türkiye’yi ev tekstili alanında öncü olduğu uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek düzeyde temsil edecek tasarımları ile genç ve profesyonel tasarımcıları teşvik etmek ve desteklemek, beraberinde sektörün rekabet gücünü arttırmak,
 • Ev Tekstili sektöründe özgün ve yenilikçi tasarımlar ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
 • Türkiye ev tekstili sektöründe motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak,
 • Ev tekstili sektörüne yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak.

 

YARIŞMANIN BAŞVURU KOŞULLARI

 • Yarışmanın “Ürün Tasarımı Kategorisine” sadece Türkiye’de ikamet eden öğrenciler katılabilir.

Yarışmanın bu kategorisine güzel sanatlar ile sanat ve tasarım fakültelerinin tekstil ve tekstil ile ilişkili lisans ve yüksek lisans programları ile mühendislik ve mimarlık fakültelerinin tekstil mühendisliği, endüstriyel tasarım, mimarlık bölümleri lisans ve yüksek lisans öğrencileri, ayrıca 2 yıllık tekstil ön lisans programlarında öğrenci olanlar katılabilirler. 

 • Yarışmanın “En İnovatif Ürün Kategorisine” ise yine Türkiye’de ikamet eden öğrenciler ile tasarım alanlarında çalışan profesyoneller katılabilir.

Yarışmanın bu kategorisine başvurabilen profesyonellerin ise yukarıda belirtilen fakülte ve bölümlerden lisans veya yüksek lisans derecesi ile mezun olması gerekmektedir.

 • Yarışmaya katılacak öğrenci ve profesyonellerin;

Yukarıda belirtilen bölümlerin dışında eğitim gören veya görmüş öğrenci ve profesyonellerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Önceki senelerde herhangi bir kategoride yarışmaya başvurmuş, ancak dereceye girememiş tüm öğrenciler ürün tasarımı kategorisine tekrar başvurabilirler. En inovatif ürün kategorisine ise daha önce yarışmaya başvurmuş veya dereceye girmiş öğrenciler ve profesyoneller tekrar katılabilir.

  

YARIŞMANIN KAPSAMI

7.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışmasında ilan edilen tema kapsamında, ürün tasarımı kategorisi ve en inovatif ürün kategorisi olmak üzere iki farklı kategoride ödül verilmektedir.

 • Ürün Tasarımı Kategorisi’ne ev tekstili ürün tasarımları içeren projeleri ile katılan öğrenci düzeyindeki kişiler 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük derecelerinde ödüllendirilecektir.
 • En İnovatif Ürün Kategorisi’ne başvuran öğrenci ve profesyonel düzeydeki yarışmacılar arasından yapılacak değerlendirmede ise “En İnovatif Ürün” başlıklı ödül ile 1 kişi ödüllendirilecektir.”

 

YARIŞMANIN ANA TEMASI

“YAŞAM İÇİNDEKİ İŞLEVSEL VE ESTETİK FARKINDALIK”

Geçmiş deneyimler ve gelecek kaygıları ile zihnini dolduran günümüz bireyleri, çoğu kez içinde yaşadığı anı yaşamaktan uzaktır. Bireyler farklı işlevler doğrultusunda günlük yaşantının bir parçası olan ev tekstili ürünleriyle çevresi ile bütünleşirken, içinde olduğu her mekânda özgünlük, yaratıcılık ve zekâ içeren tasarım ürünleriyle gizli güçleri keşfeder.

 

7.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışmasında katılımcılardan; ev tekstili ürünlerinin ortak noktası olan estetik ve işlevselliğin yanı sıra kendini ve çevresini gözlemleyerek, başkalarının düşünemediği bir fikir yaratması ve zihni, içinde yaşadığı andaki deneyimlere yöneltecek iç mekân tekstil ürünleri tasarlaması beklenmektedir.

 

YARIŞMA KATEGORİLERİNİN İÇERİĞİ

Ürün Tasarımı Kategorisi: Perdelik kumaş, perde sistemleri, koltuk, döşemelik kumaş, gölgelik, banyo tekstili, yatak odası tekstili, duvar tekstili gibi ev tekstili ürünlerinden yola çıkarak farklı ihtiyaçları cevap verebilecek estetik nitelikleri üstün olan ürün ve/ya da ürünleri kapsamaktadır. Yarışmanın ana fikrine uygun olarak belirlenen bir tema ile tasarlanacak ürün ve/veya ürünler kurgulanan bir yaşam alanı içerisinde çizim veya maket çeklinde sunulmalıdır. 

En İnovatif Ürün Kategorisi: Sezgi, duyum, öngörünün yarattığı düşünceden yola çıkan yaratıcı fikirlerle, çağdaş yaşamın içinde bulunduğu zaman dilimine yönelik yenilikçi, özgün, fark yaratan ev tekstili ürünleri ve/veya çözüm önerileri sunulmalıdır.

 

BAŞVURU AŞAMALARI:

 • Yarışmacıların projeleri ön eleme ve final elemesi olmak üzere iki aşamalı olarak değerlendirilecektir;

 

1.Aşama: Ön Eleme/ Online Başvuru

Yarışmacılar; bir tema başlığı, ilham kaynağı görsellerini içeren; renk, biçim ve doku olarak fikrini anlatan ve tasarımı en iyi şekilde ifade eden görsel, çizim veya uygun anlatım biçimlerinin beraberinde kullanım alanı önerilerinin de bulunduğu 50×70 ölçülerinde dijital bir pafta hazırlamalıdır. Proje paftası ile ilgili birden fazla pafta görseli yüklenecek ise tek PDF dosyası haline getirilip yüklenmesi gerekmektedir. Bu pafta; PDF formatında, çözünürlüğü 300 dpi, 24 bit renk derinliğine sahip olmalı, boyut olarak 5Mb geçmemesi ve yarışmanın web sitesinde bulunan “online başvuru” bölümüne talep edilen şartlara uygun olarak göndermelidir.

Görselleri ile birlikte ürünlerinin adını (30 karakter, boşluklar dâhil), ürünlerin kısa ve açıklayıcı sloganı (200 karakter boşluklar dâhil), ana temaya yaklaşım ve fikirlerini anlatan metni sisteme girmeleri gerekmektedir (1500 karakter boşluklar dâhil). Paftanın sol üst köşesinde yarışmacının oluşturduğu 3 harf ve 2 rakamdan oluşan rumuz yer almalıdır.

Eserini yükleyen her bir tasarımcı, başvurusunu doğru ve eksiksiz olarak tamamladığını belirten onay teyidini sistem tarafından kendisine gönderilen mail ile birlikte ekranda görecektir.

Ön eleme online olarak yapılan başvurularla gerçekleştirilecektir. Final değerlendirmesinde online başvurusu olmayan adayın eseri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İlk aşamayı geçen yarışmacıların ad ve soyadları etkinliğin web sitesinde 17 Nisan 2017 tarihi itibarı ile yayınlanacak ve başvuru formunda bildirdikleri mail adreslerine kendilerine ikinci elemeye katılmaya hak kazandıklarına dair bilgi maili gönderilecektir.

 

2.Aşama:  Final elemesine katılmaya hak kazanan proje başvuru ve değerlendirme yöntemleri

Final Elemesi Jürisi, ön elemede başarılı bulunan ve final elemesine katılma hakkı kazanan yarışmacıların çalışmalarını, bir proje paftası ve bir dijital proje anlatımı ile değerlendirecek ve sonuçları belirleyecektir.

 

Proje Paftası

50×70 boyutundaki bu proje paftası içerisinde 2 boyutlu anlatım yöntemleri ile ilham kaynaklarını ifade eden görsellerin; tasarımın renk, biçim ve doku ile estetik özelliklerinin sergilendiği çizimlerin, yüzey tasarımlarının veya doku önerilerinin; ürün veya ürünlerin boyutlarını ve teknik özelliklerini ifade eden detaylı anlatımların, üretim biçimi ve malzeme önerilerinin yer alması gerekmektedir.

 

Dijital Proje Anlatımı:

Yarışmacılar, kendi bakış açısıyla tasarımına yönelik fikrini en iyi şekilde anlatacak kavramsal yaklaşımlarını, projesinin amacını, kim için neden tasarladığını, kullanım alanı önerileri gibi bilgileri dijital bir ifade biçimi ile maksimum 2 dakikayı geçmeyecek bir süre içerisinde mpeg4 formatında 100 MB aşmayacak büyüklükte sunmalıdır.  Bu dijital anlatımda ses kaydı, görüntü, müzik ve metne dayalı anlatım ile kendini ve fikrini ifade edecek izleyen için ilgi çekici ve çarpıcı bir sunum hazırlanması beklenilmektedir. Bu dijital anlatımda yarışmacının kendisi veya herhangi bir kişi görüntüsü yer almamalıdır.

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 • Yarışmaya katılacak eser sahipleri ön eleme aşaması için 07 Nisan 2017 tarihine kadar web sitesi üzerinden talep edilen şartlara uygun olarak online başvuru yapmalıdır.
 • Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz ve kategori dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
 • Online ön elemede yüklenecek olan pafta üzerinde rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Rumuz online başvuru sonrasında sistem tarafından kişiye atanacaktır. Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkartılabilir.
 • Yarışmaya katılan projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen tasarımın özgün olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Ekip katılımlarında tüm ekip üyeleri ilgili kategorideki bireysel başvuru koşullarını sağlamalı, bir kişi Birlik ile ilişkilerin yürütülmesini teminen ekip lideri olarak bildirilmelidir. Ekip üyeleri ile katılım sağlanan projenin ödül kazanması halinde ödül tutarı ekip üyeleri arasında eşit olarak paylaştırılır. Ekip üyelerinin her biri, Birlik’e karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.
 • Yarışmaya katılımda, yarışmacılardan özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi beklenmektedir. Seçici kurul ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak olup, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına 1 ay içinde yatırılacaktır. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın); yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
 • Jüri üyeleri, UTİB tarafından oluşturulacak olup, UTİB zorunlu hallerde jüri değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
 • UTİB, eleme ve ödül töreni tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • 1. Ön eleme için son başvuru tarihi 07 Nisan 2017, UTİB tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

 

ONLINE ÖN ELEMEDE YÜKLENMESİ GEREKENLER:

 • Fotoğraflı Başvuru Formu, İmzalı Taahhütname (Şartname ekinde yer alan) ıslak imzalı şekilde taratılarak yüklenecektir,
 • Son mezun olduğu kuruma ait diploma ya da halen öğrenci ise öğrenci belgesi,
 • Fotoğraflı özgeçmiş,
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

DOSYALARIN TESLİM ADRESİ:

1.Aşama: Ön Eleme / Online Başvuru

Elektronik sisteme girişler en geç 07/04/2017 tarihine kadar web sitesinden yapılacaktır.

 • Ön elemeyle sonrasında final elemeye katılmaya hak kazanan eserler 17 Nisan 2017 tarihinde web sitesinde duyurulacaktır.
 • 2. Final eleme tarihi finalistlere duyurulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ESASLARI 

 • Ana temaya yaklaşım ve yarışmacının tema başlığının uygunluğu,
 • Kavramsal yaklaşım düzeyi,
 • Tasarımın özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi,
 • Projenin fikir, çizim, ifade biçimi ve malzeme özellikleriyle ayırt edici nitelikleri,
 • Tasarımların uygulanabilirlik düzeyi,
 • Tasarımların, kullanım alanı önerilerine uygunluğu,
 • Tasarımların niteliği ve kalitesi ile katma değer yaratıp yaratamayacağı.

 

ÖDÜLLER 

Öğrenci Kategorisi Ödülleri
Kategoriler Birinci İkinci Üçüncü
Ürün Tasarımı 10.000 TL 7.500 TL 5.000 TL
Profesyonel ve Öğrenci Kategorisi
 

En İnovatif Ürün

 

10.000 TL

 

Tasarım Yarışması için yukarıda belirlenen katılımlarda başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz ve tam olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına ödül töreninden itibaren 1 ay içinde yatırılacaktır. 2008/2 Tasarım desteği kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmekte olan yurt dışı okullarda tasarım bursu için ödül töreni bitiminden en geç 31 Ekim 2017 tarihine kadar sponsor ödülleri dışında kazanan tasarımcıların Birliğimize başvuru evraklarını iletmeleri gerekmekte olup,  kazanan finalistler arasından Yönetim Kurulunca uygun görülerek seçilecek başvurular arasından 2 tasarımcının evrakları,  2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C. Ekonomi Bakanlığı’na gönderilecektir.  

2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak kontenjana istinaden yarışmacı en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu)  kaynaklarından karşılanacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik  nihai kararı verecek merci T.C. Ekonomi Bakanlığı’dır.

*Seçilecek yarışmacıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.

**Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen yarışmacıların, 2008/2 tebliğ ekinde yer alan okullardan birisi için aldığı kabul belgesi ve tebliğ ekinde yazılı istenen diğer evraklar ile bir dilekçe eşliğinde ödül töreni bitiminden en geç 31 Ekim 2017 tarihine kadar Birliğimize başvurmaları gerekmektedir.

***Burstan faydalanacak öğrencilerden, UTİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum veya rapor talep edilebilecektir.

Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın) yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

  

MODERATÖR

Moderatör, yarışmanın tüm aşamalarında gerekli bilgi ve desteğin sağlandığı, Jüri üyeleri ile yarışmacılar arasında koordinasyonu sağlayan ve tüm süreci kontrol eden; başvuruların teslim alınması, düzenlenmesi ve jüri değerlendirilmesine sunulmasını denetleyen bağımsız danışmandır.

 

İSİM UNVAN
Yrd. Doç. Nuray Er Bıyıklı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı Öğretim Üyesi

 

 

JÜRİ ÜYELERİ

Jüri üyeleri, UTİB tarafından oluşturulacak olup, UTİB zorunlu hallerde jüri üyelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

Birlik personeli, görevden çekilmiş olsalar bile jüri  üyeleri ve jüri üyelerinin yakınları ile çalıştığı kurumlardan  kişiler yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.

 

S.NO İSİM UNVAN
1 İbrahim Burkay Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
2 Aslı Türkün Karaçor Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yarışma Komitesi  Başkanı
3 Pınar Taşdelen Engin Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yarışma Komitesi  Başkanı
4 Faruk Malhan İstanbul Tasarım Vakfı Koleksiyon Grubu Başkanı
5 Rümeysa Kış Persan Perde
6 Cansu Ocak Güleser Tekstil
7 Müjde Abdiş Güçlü Tekstil Tasarımcısı, WGSN Türkiye ve Orta Doğu Bölge Müdürü
8 Canan Şahbaz Karaca Home Collectıon Tekstil San.Tic. A.Ş. Tekstil Tasarımcısı
9 Esen Es Mimar
10 Atıl Kutoğlu Modacı
11 Tuğçe Yıldırım 6.Türkiye Ev Tekstil Tasarım Yarışması Finalisti Ürün Tasarımı Kategorisi Birincisi
12 Aylin Şener Orbis Vista Patent & Marka Vekili
Kurucu Ortak
13 Prof. Dilek Alpan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
14 Prof.Dr.Nesrin Önlü Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü
15 Doç.Dr.İdil Akbostancı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü
16 Yrd.Doç.Ender Dandul Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
17 Prof.Dr.Binnaz Meriç Kaplangiray Uludağ Üniversitesi -Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

 

 

YEDEK JURİ
İSİM UNVAN
Osman Nuri Canik Elvin Tekstil – UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı: 13 Mart 2017
 • Yarışmanın Son Başvuru Tarihi: 07 Nisan 2017
 • Ön Eleme Kazananlarının Duyurusu: 17 Nisan 2017
 • İkinci Ön Eleme Tarihi: 24 Nisan 2017
 • Ödül Töreni: 28 Nisan 2017

 

TASARIM HAKLARI ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

 • Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Proje konusu eserin vb. daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler vb. Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser vb. daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar vb. değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın vb. kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan UTİB, TİM ve TETSİAD ve Jüri sorumlu tutulamaz.
 • İlk 3 dereceye giren tasarımlar UTİB Yarışma Sekretaryasının arşivinde muhafaza edilir, yarışmacılar UTİB’ in söz konusu tasarımları sergileme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.
 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarım sunumları diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi, ödül geri alınır.
 • Yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname ile (EK1) katılım sırasında katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
 • Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru formunun kişi tarafından imzalanması veya firma tarafından kaşelenmesiyle birlikte bu form, yarışmacı ve UTİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında UTİB, TİM ve TETSİAD ve Jüri’den hiçbir talepte bulunamazlar.
 • 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.
 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Uludağ İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.  Yarışmaya sunulan eserler, yarışma bitiminden itibaren 2 ay içerisinde Yarışma Sekretaryasına yapılacak yazılı talep çerçevesinde geri alınabilir. 2 ay sonrasında gelen iade talepleri değerlendirilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden UTİB, TİM ve TETSİAD üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle UTİB, TİM ve TETSİAD’ın ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.
 • Yarışmada dereceye giren projelerden bu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları devir almak isteyenlerin, Uludağ İhracatçı Birliğinden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.
 • Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen UTİB, TİM ve TETSİAD üyeleri ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, UTİB, TİM ve TETSİAD üyelerinin önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.
 • Serbestçe belirlenen ve UTİB, TİM ve TETSİAD üyeleri tarafından fiyat yüksekliği sebebiyle kabul edilemeyen eserlerin üçüncü kişiye devrine engel olunmaz. Üçüncü kişiye devirde, fiyatın yükseltilmesi veya şartnamenin hükmünün geçersiz kalınması için muvazaa yapılmış olursa UTİB, TİM ve TETSİAD üyesinin budan dolayı zedelenen haklarını talep etme hakları vardır.
 • Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.
 • UTİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan seçilen eserinin UTİB’e süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için UTİB’e tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
 • UTİB yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, UTİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, yarışmacı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
 • Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar UTİB, TİM ve TETSİAD ve Jüriyi bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.
 • Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.
 • Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, her bir kategorideki kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir.
 • Yarışmayı açan kuruluşun ve herhangi bir çalışanının ve jüri üyelerinin yakınları ile çalıştığı kurumlardan herhangi bir kişi yarışmaya katılamaz.
 • Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 

DİĞER HUSUSLAR:

Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.

UTİB gerekli görünen hallerde yarışmacılardan başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin asıllarını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir.

UTİB, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, yarışmacılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.

Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. UTİB, TİM, TETSİAD ve/veya Jüri, kesinleşmiş yargı kararlarına dayanmayan iddiaları dikkate almak zorunda değildir.

 

YARIŞMA SEKRETERYASI İLETİŞİM BİLGİLERİ

AFK İletişim ve Danışmanlık LTD ŞTİ

Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sokak

Bimar Plaza Kat:4 Daire:14 No:38

Beşiktaş

34394 İstanbul/TÜRKİYE

 

Phone :   +90 212 288 62 55

Fax :       +90 212 288 44 58

Mobile:  +90 0507 947 75 93

E-mail :  yarisma@outwork.com.tr

 

Web : www.outwork.com.tr

 

TEL: 0507 947 75 93

www.evtekstiliyarismasi.com

uludag@uib.org.tr

 

Online Ön eleme sırasında

karşılaşabileceğiniz teknik

sorunlar için: +90 0850 203 28 10